Bestuur & Commissies

Bestuur

Voorzitter
Jasper de Vries
 
Penningmeester en ledenadministratie
Dirk Jan Holwerda
 
Secretaris
Aletta Kalma-Reinders
 
Bestuurslid
Sake Krol
0518 46 18 02 of 06 20 86 53 31
 
Bestuurslid
Klaas Reitsma
 
Bestuurslid (jeugd)
Aletta Kalma-Reinders
06-17 10 88 57

 

Commissies

Jeugdcommissie 
Aletta Kalma-Reinders (namens bestuur)
06-17108857
 
Activiteitencommissie
Sake Krol (namens bestuur)
0518 46 18 02 / 06 20 86 53 31
 
Onderhoud- en parkcommissie
Jaap van Dijk
 
Kantinecommissie
Sjoerd de Boer
06 46 55 75 61
 
Technische commissie
Aletta Kalma-Reinders (VCL) (namens bestuur)
06-17108857
 
Sponsorcommissie
Jasper de Vries
 
Schoonmaakcommissie
Vacant